جدید ترین خبر های مدرسه
29/10/1397
29 دی روز هوای پاک گرامی باد


بیایید هوای پاک و آسمان آبی را به کودکانمان هدیه کنیم
بیشتر بخوانید . . .
17/10/1397
نمایندگان جدید دبستان پایه های اول تا سوم


نمایندگان برگزیده هفته جاری پایه های اول تا سوم دبستان پیشتازان کامپیوتر ایران
بیشتر بخوانید . . .
17/10/1397
تقدیر از نمایندگان هفته گذشته


با تشکر از نمایندگان هفته گذشته پایه های اول تا سوم دبستان پیشتازان کامپیوتر ایران
بیشتر بخوانید . . .
17/10/1397
نمایندگان جدید دبستان


نمایندگان برگزیده هفته جاری دبستان پیشتازان کامپیوتر ایران پایه چهارم تا ششم
بیشتر بخوانید . . .
17/10/1397
تقدیر از نمایندگان کلاس


با تشکر از نمایندگان هفته گذشته
بیشتر بخوانید . . .
17/10/1397
آموزشی ،بهداشتی


جشن مسواک
بیشتر بخوانید . . .
مدیریت و پرسنل ما
نام و نام خانوادگی :افسانه مقدم-معاون آموزش
 
افسانه مقدم
معاون آموزش
نام و نام خانوادگی :جواد شاهبازی جعفری-معاون فناوری
 
جواد شاهبازی جعفری
معاون فناوری
نام و نام خانوادگی :زهره جهانشاه لو-اداری - انضباطی
 
زهره جهانشاه لو
اداری - انضباطی
نام و نام خانوادگی :سمانه یزدان پناه-اداری ، آموزگار
 
سمانه یزدان پناه
اداری ، آموزگار
نام و نام خانوادگی :شیرین یحیوی پور-کارمند روابط عمومی
 
شیرین یحیوی پور
کارمند روابط عمومی
نام و نام خانوادگی :مهدیه حدادی-مسئول دپارتمان زبان
 
مهدیه حدادی
مسئول دپارتمان زبان
نام و نام خانوادگی :شهین بحرینی-دکتر روانشناس ، مشاوره
 
شهین بحرینی
دکتر روانشناس ، مشاوره
نام و نام خانوادگی :سمیه لطیفی-مربی بهداشت
 
سمیه لطیفی
مربی بهداشت
نام و نام خانوادگی :محمد محمدیان فر-مربی تربیت بدنی ، انضباطی
 
محمد محمدیان فر
مربی تربیت بدنی ، انضباطی
نام و نام خانوادگی :میترا مطمئنیان -آموزگار
 
میترا مطمئنیان
آموزگار
نام و نام خانوادگی :محمد کرمانی - آموزگار
 
محمد کرمانی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :میر نوید میرمویدی-آموزگار
 
میر نوید میرمویدی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :مریم امانی-آموزگار
 
مریم امانی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :محبوبه رحیمی-آموزگار
 
محبوبه رحیمی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :صدیقه غضنفریان-آموزگار
 
صدیقه غضنفریان
آموزگار
نام و نام خانوادگی :محمدرضا ارزانلو-کارمند واحد IT
 
محمدرضا ارزانلو
کارمند واحد IT
نام و نام خانوادگی :مونا محمدی-آموزگار
 
مونا محمدی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :مهشید آقاجان بیک-آموزگار
 
مهشید آقاجان بیک
آموزگار
نام و نام خانوادگی :سمانه کاردگر-آموزگار
 
سمانه کاردگر
آموزگار
نام و نام خانوادگی :زهرا تسبیحی-آموزگار
 
زهرا تسبیحی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :سارا گودرزی-آموزگار
 
سارا گودرزی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :معصومه گمار-آموزگار
 
معصومه گمار
آموزگار
نام و نام خانوادگی :الهه یزدانی-آموزگار
 
الهه یزدانی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :نرجس درستکار-آموزگار
 
نرجس درستکار
آموزگار
نام و نام خانوادگی :رضا حکمی-آموزگار
 
رضا حکمی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :سید محمد حسین ذوالفقاری فر-آموزگار
 
سید محمد حسین ذوالفقاری فر
آموزگار
نام و نام خانوادگی :سپیده چوبینه-آموزگار
 
سپیده چوبینه
آموزگار
نام و نام خانوادگی :مریم سلیمیان-آموزگار
 
مریم سلیمیان
آموزگار
نام و نام خانوادگی :فریبا اسدی-آموزگار
 
فریبا اسدی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :سارا شیرزادی -آموزگار
 
سارا شیرزادی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :سپیده قلی پور-آموزگار
 
سپیده قلی پور
آموزگار
نام و نام خانوادگی :مستانه شکوری-آموزگار
 
مستانه شکوری
آموزگار
نام و نام خانوادگی :صبا ملکی-آموزگار
 
صبا ملکی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :زهرا رضایی-آموزگار
 
زهرا رضایی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :مریم محمدی نژاد-آموزگار
 
مریم محمدی نژاد
آموزگار
نام و نام خانوادگی :مونا دوری طبری-آموزگار
 
مونا دوری طبری
آموزگار
نام و نام خانوادگی :افشین اخلاقی-آموزگار
 
افشین اخلاقی
آموزگار
نام و نام خانوادگی :بابک رنج خواه-معاون اجرایی
 
بابک رنج خواه
معاون اجرایی
نام و نام خانوادگی :بابک رنج خواه مقدم-معاون انضباطی
 
بابک رنج خواه مقدم
معاون انضباطی
نام و نام خانوادگی :مهرداد جبلی-مدیر دبستان
 
مهرداد جبلی
مدیر دبستان
نام و نام خانوادگی :تینا گرجی-مسئول امور مالی
 
تینا گرجی
مسئول امور مالی
افسانه مقدم
جواد شاهبازی جعفری
زهره جهانشاه لو
سمانه یزدان پناه
شیرین یحیوی پور
مهدیه حدادی
شهین بحرینی
سمیه لطیفی
محمد محمدیان فر
میترا مطمئنیان
محمد کرمانی
میر نوید میرمویدی
مریم امانی
محبوبه رحیمی
صدیقه غضنفریان
محمدرضا ارزانلو
مونا محمدی
مهشید آقاجان بیک
سمانه کاردگر
زهرا تسبیحی
سارا گودرزی
معصومه گمار
الهه یزدانی
نرجس درستکار
رضا حکمی
سید محمد حسین ذوالفقاری فر
سپیده چوبینه
مریم سلیمیان
فریبا اسدی
سارا شیرزادی
سپیده قلی پور
مستانه شکوری
صبا ملکی
زهرا رضایی
مریم محمدی نژاد
مونا دوری طبری
افشین اخلاقی
بابک رنج خواه
بابک رنج خواه مقدم
مهرداد جبلی
تینا گرجی
افسانه مقدم
جواد شاهبازی جعفری
زهره جهانشاه لو
سمانه یزدان پناه
شیرین یحیوی پور
مهدیه حدادی
شهین بحرینی
سمیه لطیفی
محمد محمدیان فر
میترا مطمئنیان
محمد کرمانی
میر نوید میرمویدی
مریم امانی
محبوبه رحیمی
صدیقه غضنفریان
محمدرضا ارزانلو
مونا محمدی
مهشید آقاجان بیک
سمانه کاردگر
زهرا تسبیحی
سارا گودرزی
معصومه گمار
الهه یزدانی
نرجس درستکار
رضا حکمی
سید محمد حسین ذوالفقاری فر
سپیده چوبینه
مریم سلیمیان
فریبا اسدی
سارا شیرزادی
سپیده قلی پور
مستانه شکوری
صبا ملکی
زهرا رضایی
مریم محمدی نژاد
مونا دوری طبری
افشین اخلاقی
بابک رنج خواه
بابک رنج خواه مقدم
مهرداد جبلی
تینا گرجی
بسن تصویر
ارتباط باما
تهرانپارس ، بزرگراه رسالت ، خیابان عبادی ، خیابان احدزاده ، پلاک 81
منوی سریع
کلیه حقوق مـادی و مـعنوی ایـن سـایت متعلق بـه موسسه پیـشتازان مدارس هوشمند می باشد و هر گونه کپی‌برداری پیگرد قانونی دارد.